Bolehkah Melakukan Akad Mudharabah Dengan Orang Kafir?

  • 17 Des 2018 11:06:54

Ustad Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A.

“Bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran tunda dengan menggadaikan baju besi (beliau).” (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1962, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1603)

Semoga bermanfaat ya...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Instal aplikasi konsultasi islam: https://goo.gl/v5xSbl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
https://www.konsultasiislam.com/
Youtube: https://goo.gl/oMOs0V | Subscribe: https://goo.gl/GHrZnN
Facebook: https://www.facebook.com/Konsultasiis...
Instagram: https://www.instagram.com/konsultasi_...
Twitter: https://twitter.com/IslamKonsultasi
=================

Kategori : Nasehat Ustadz (Video Pendek)
Mengingat Allah Itu Obat
14 Jul 2016 16:06:19
Gara-Gara Begadang Nonton Bola
16 Jan 2018 09:01:49
Orang-orang Munafik
28 Mei 2016 14:15:58
Mati Mendadak
23 Mei 2016 07:38:48
Tatkala Hujan Turun
31 Mei 2016 13:07:32